Driftsinformation

Här lämnas information om planerade och uppkomna driftstörningar.

Rapportera fel och driftstörningar till drift[at]forangsuddenfiber.se

När föreningens fiber fungerar men det inte fungerar i din fastighet, så kan ett fel beror på strömavbrott i fastigheten, tekniskt fel i fastighetens mediacentral eller att tjänsteleverantören som fastighetsägaren valt har avbrott i sina tjänster. Fibernätet fungerar normalt fullt ut även vid strömavbrott, så med tex batteribackup (UPC) eller dieselaggregat i fastigheten, så kommer fiber och internet att fungera.

Om du noterar fel i din bredband- / IP-telefon- / tv- tjänst, kontakta i första hand din tjänsteleverantör för den berörda tjänsten. Meddela driftgruppen om felet kvarstår / inte blir löst.

2023-07-03 kl 00.00-04.00 Planerat avbrott i fiberanslutningen i nätet vid underhållsarbete, måndag 3 juli kl 00.00-04.00. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund. Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn m.m., för alla som använder nätet.

2023-02-24 kl 00.00 till kl 04.00. Planerat avbrott i fiberanslutningen i nätet för underhållsarbete. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund.
Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn
m.m., för alla som använder nätet.