Driftsinformation

Här lämnas information om planerade och uppkomna driftstörningar.

Rapportera fel och driftstörningar till drift[at]forangsuddenfiber.se

Om du noterar fel i din bredband- / IP-telefon- / tv- tjänst, kontakta i första hand din tjänsteleverantör för den berörda tjänsten. Meddela driftgruppen om felet kvarstår / inte blir löst.

2018-10-03 kl 1100 Tillfälligt avbrott pga en felprogrammering. Felet åtgärdades och nätet fungerade igen 1200.

2018-06-29 kl 02.30 Avbrott i IP-Onlys nät i Österåker / Värmdö / Norrtälje. Påverkar samtliga tjänsteleverantörer i vårt nät. Felsökning pågår. AVSLUTAT, normal drift 2018-06-29 kl 11.15