Medlemsnytt

Vi är glada att kunna berätta om nytt ekonomiskt stöd till föreningen. Som vi skrev i förra medlemsbrevet skickade vi i augusti in ansökan till Post- och telestyrelsen (PTS) om bredbandsstöd för fortsatt utbyggnad. I november kom beskedet att PTS beviljat oss tre miljoner i stöd. De projekt som nu möjliggörs genom detta bidrag är:

 • Svartlöga, sjökabel och anslutning av fastigheter på östra delen av ön samt Svartlöga by.
 • Horsvärn och Norrnäs
 • Västerö
 • Boda

  Vi gräver nu för fullt på Söderöra. Även om vädret varit bistert så har våra entreprenörer kämpat på med gott mod. Den segdragna processen kring ledningsrätt är avslutad. Vi kommer att jobba på i hög takt under våren för att kunna starta fiberblåsningen och installationerna i fastigheterna. Medlemstillströmningen är god där.
  Utbyggnaden till Långviken och öarna söderut är nu detaljplanerad. Det pågår dialog med markägare och vi håller på att samla in de markavtal som krävs. Projektet är uppdelat i två etapper där den första delen avser en stomledning genom området och ett antal fastigheter längs den. Avsikten är att genomföra den första etappen under våren och sedan gå vidare med etapp 2 i höst.
  Vi har omförhandlat vårt avtal med Global Connect (som tidigare hette IP-only). Genom detta har föreningen fått erbjudande om gruppavtal för föreningens medlemmar. Priset för tjänsterna ligger väsentligt under de nivåer som idag gäller. Mer information om detta kommer inom kort. Men en uppmaning till alla medlemmar är att inte teckna avtal med lång bindningstid. Vår plan är att informationen ska ut under mars/april och att det blir möjligt att kliva in i gruppavtal i maj/juni.
 • Årsstämma 2024 – Föreningens årsstämma sker lördagen den 18 maj. Eventuella motioner ska ha inkommit senast 1 mars.

Vinteraktiviteter

Nu i vintertid går arbeten såsom grävning och blåsning av fiber på sparlåga. Det som sker nu och de närmaste 2-3 månaderna är planering av kommande arbeten/projekt, administration, dokumentation, sökning av bidrag etc. Viss grävning utförs på Söderöra om och när väder tillåter. Viss efteranslutning sker också på södra Blidö.
Vi önskar er alla sköna vinterdagar tills isen släpper och påsken närmar sig…

Kommande årsstämma och motioner

I maj hålls vår årsstämma. Vi återkommer med plats och tid.
Men vi vill påminna om sista datum för att skicka in motioner inför stämman. Dessa skall skickas till styrelsen senast 1:a mars. Vi välkomnar motioner från er. Det är medlemmars möjlighet att påverka föreningens inriktning och utveckling. Men även för att delge förslag för att effektivisera eller göra föreningens verksamhet ännu bättre.

Nytt på Blidö och öarna

Grävningen på Norröra är avslutad (kanalsundet återstår. Fiberblåsning är påbörjad, men avslutas under våren. På Söderöra har grävningen startat (vi ska även tvärs över Bodskär, vidare till Blidö). Orsak till förseningar är bl.a. processer kring ledningsrätt. Antal medlemmar beräknas överstiga 1/3 av alla fastigheter, vilket är ett mycket gott resultat.

Södra Blidö är avklarat och närmast på tur är Långviken-området med omgivande öar. Där går vi vidare med projektering och nya medlemsansökningar.
Vi har även ansökt om PTS-bidrag (Post och Telestyrelsen) för några mindre utbyggnadsprojekt på Bildö. Vi får se hur det utfaller.
Vårt avtal med vår kommunikationsoperatör (Internet) löper ut nästa år. Vi kommer att inleda nya förhandlingar, men även titta på vad konkurrenter kan erbjuda.

Vår fiberförening är i stark tillväxt. Berätta gärna för vänner och bekanta på ön att fiberföreningen finns och att vi erbjuder anslutning med öppen fiber på de flesta delar av Blidö med omnejd.
Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till föreningen via epost
info ”snabelA” forangsuddenfiber.se

Driftavbrott pga av planerat underhåll

Förängsudden Fiber meddelar om ett planerat avbrott i fiberanslutningen i nätet vid underhållsarbete, måndag 3 juli kl 00.00-04.00. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund.
Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn m.m., för alla som använder nätet.

Nytt i juni

Stämmoprotokoll för 2023 mailas ut löpande till er medlemmar, sker dock blockvis i denna vecka då vi annars får spamvarningar. Protokoll publiceras också under medlemssidan.

Norröra är färdiggrävt. Nu återstår sjökabel till Söderöra (från Norröra) och att påbörja fiberblåsning in i medlemmars hus. På Söderöra har en markägare återigen överklagat den tidigare lantmäteriförrättningen. Vi återkommer snart med mera information.

Info om årsstämma maj 2023

Här är en kortfattad information om vad som hände på stämman den 13 maj. Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom kort. Detta var den tionde stämman och vi firade med tårta och tack till de som var med och startade föreningen.

Den nyvalda styrelsen består av Tord Schultz (ordf.), Johan Hambraeus, Patric Seemann, Gunilla De Giuseppe, Lars Hallqvist och Ylva Willén.

Stämman tog beslut om reviderade stadgar som har uppdaterats i förhållande till lagstiftningen samt Skatteverkets ändrade syn på kapitalinsatsen och dess koppling till levererade tjänster. Vi har nu förtydligat och hoppas att det ska möta deras förståelse. De nya stadgarna ska fastställas av Bolagsverket och kommer sedan att publiceras på vår hemsida.

Stadgeändringarna innebär en ny rutin för antagande nya medlemmar. Arbete pågår med de ändringar i blanketter och avtal som detta leder till. Vi återkommer med besked om när detta är klart. 

Stämman beslöt om oförändrade avgifter för 2023. En ny avgift vid överlåtelse av andel kommer att införas under hösten. Avgiften avser att täcka föreningens administration i samband med försäljning av fastighet. Den gäller inte vid arvskifte eller liknande ägarförändring. Avgiften är 400 kr + moms och kommer att debiteras vid överlåtelser som sker från 2023-09-01.

Innan stämman genomförde vi ett kort informationsmöte där vi berättade om status i pågående projekt. Det handlade om södra Blidö (Storö, Lillö, Linken och Brännäset) där nu 37 nya fastigheter är inkopplade. Vi berättade också om Norröra där det i stort sett är färdiggrävt och fiberblåsning planerad till sommaren. På Söderöra och Bodskär har vi en pågående process för ledningsrätt via Lantmäteriet. Det har tagit lång tid och vi har fått en försening som gör att vi inte kan komma i gång med grävningen förrän till hösten.

Välkomna till föreningsstämma 2023

Fiberföreningen fyller 10 år! Det kommer vi fira med tårta och extra festfylld stämma.
Medlemsstämma genomförs lördagen den 13 maj, kl 10-13. Lokalen är Almvik på Blidö.
Vi startar kl 10 med informationsmöte där vi redogör för pågående utbyggnadsprojekt.
Kl 11 blir det kaffe och tårta. Därefter genomförs stämman.

Alla medlemmar har rösträtt och möjlighet att lämna motion till stämman.
För att styrelsen ska hinna behandla de förslag som inkommer måste motionerna lämnas senast 1 mars.
Skicka den på adressen styrelse@forangsuddenfiber.se
Vi hoppas på en välbesökt stämma där styrelsen informerar om gångna året och framtidsplaner. Ställ frågor och gör din röst hörd. Varmt välkomna!

Driftstopp natten till fredag

Förängsudden Fiber meddelar om ett planerat avbrott i

fiberanslutningen i nätet vid underhållsarbete, fredag 24 feb kl 00.00-04.00. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund.
Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn
m.m., för alla som använder nätet.