Medlemsnytt

Vi är glada att kunna berätta om nytt ekonomiskt stöd till föreningen. Som vi skrev i förra medlemsbrevet skickade vi i augusti in ansökan till Post- och telestyrelsen (PTS) om bredbandsstöd för fortsatt utbyggnad. I november kom beskedet att PTS beviljat oss tre miljoner i stöd. De projekt som nu möjliggörs genom detta bidrag är:

 • Svartlöga, sjökabel och anslutning av fastigheter på östra delen av ön samt Svartlöga by.
 • Horsvärn och Norrnäs
 • Västerö
 • Boda

  Vi gräver nu för fullt på Söderöra. Även om vädret varit bistert så har våra entreprenörer kämpat på med gott mod. Den segdragna processen kring ledningsrätt är avslutad. Vi kommer att jobba på i hög takt under våren för att kunna starta fiberblåsningen och installationerna i fastigheterna. Medlemstillströmningen är god där.
  Utbyggnaden till Långviken och öarna söderut är nu detaljplanerad. Det pågår dialog med markägare och vi håller på att samla in de markavtal som krävs. Projektet är uppdelat i två etapper där den första delen avser en stomledning genom området och ett antal fastigheter längs den. Avsikten är att genomföra den första etappen under våren och sedan gå vidare med etapp 2 i höst.
  Vi har omförhandlat vårt avtal med Global Connect (som tidigare hette IP-only). Genom detta har föreningen fått erbjudande om gruppavtal för föreningens medlemmar. Priset för tjänsterna ligger väsentligt under de nivåer som idag gäller. Mer information om detta kommer inom kort. Men en uppmaning till alla medlemmar är att inte teckna avtal med lång bindningstid. Vår plan är att informationen ska ut under mars/april och att det blir möjligt att kliva in i gruppavtal i maj/juni.
 • Årsstämma 2024 – Föreningens årsstämma sker lördagen den 18 maj. Eventuella motioner ska ha inkommit senast 1 mars.