Styrelsen

Ordförande: Tord Schultz

Ledamöter: Lars Hallqvist, Johan Hambraeus, Gunilla De Giuseppe, Ylva Willen och Patric Seemann..