Projekt Norröra-Söderöra

2022-09-18: Söderöra ärendet har fått en tjänsteman tilldelad till lantmäteriförrättningen och underlag skickas löpande från föreningen.
Norröra, där är grävstarten nu flyttad till första veckan i oktober p.g.a. stor arbetsbelastning. Vi kan också med stor glädje meddela en tillströmning av nya medlemmar då öbor nu ser att det händer saker.

2022-09-03: Nu finns material att hämta för de som vill förlägga slangen på egna tomten, vilket är det egna åtagandet. Ett första mail har gått ut om instruktioner. Frågor har inkommit. Ett ytterligare mail kommer med förtydligande. Grävning startar nu denna månad på Norröra, med start Holmenvägen.
Vad gäller Söderöra är nu ansökan inskickad till Lantmäteriet för att komma i land med resterande markavtal. Vi hoppas att komma igång snarast på Söderöra också.

2022-08-13: Här svarar vi mer utförligt på en markägares invändningar mot att ge öborna Internet genom fiber genom ett medlemsägt nät. ArtikelMarklov
V
år väg framåt är nu via Lantmäteriet.

2022-07-11: Det kommer att hållas lokala informationsmöten under juli/aug där vi informerar och där ni äntligen kan få träffa oss fysiskt. Vi som kommer är era kontaktpersoner samt representant från FFEF, Kom och ställ era frågor om  fiberprojektet, exempelvis grävning på egen tomt, installation i hus eller anläggning av vårt stamnät.
Bodskär: I samband med årsmötet på Bodskär 13 aug kommer Bengt och Henrik.
Norröra: 1 tillfälle under augusti. Vi återkommer om datum.
Bengt, Patric och Rolf möter upp er. Vi möts vid vår infotavla ca 200 meter från ångbåtsbryggan, på vänster sida om vägen.
Söderöra: 16 juli efter Sommarföreningens årsmöte på lördag kommer står Per och Bengt uppe vid den nedstängda pumpen vid Gustavsvallen. Ca mellan kl 15.00-16.30.
Status: Trots några svårigheter med lokala avtal går det framåt och vi kan lova att vi kommer i mål!

2022-06-15: Det är trögt på Norröra med de sista markupplåtelseavtalen. Några enstaka saknas men tros komma i mål. På Söderöra är läget lite sämre, men där jobbar vi på med att få in några avtal till. Detta betyder att grävning startar först i aug/sept.
Under sommaren kommer vi gå ut med mer info vad som händer och hur man kan förbereda sig. Info kommer främst här, men även på lokala skyltar etc.
Vi kommer också att försöka att få till 1-2 möten eller info-stunder på respektive ö.

2022-05-31: Ett riktat erbjudande har gått ut, se startsidan.

2022-04-30: Vi har nu påbörjat att samla in markupplåtelseavtal. Vi är öppna för diskussion med markägare om exakt dragning, vilket har visat sig vara en framgångsfaktor. Ett fåtal fastigheter har haft invändningar, det kan vi lösa med en förändrad dragning eller tyvärr som sista lösning när alla andra möjligheter är slut, via Lantmäteriet. Lägga ut sjökabel är planerad under hösten. Men redan i sommar hoppas vi på de första spadtagen på öarna. Med försiktighet och ett gott arbete kommer inget att synas efteråt utefter vägarna.

2022-03-25: Planeringsarbetet med att få ut fiber till Norröra  och Söderöra pågår för fullt sen ett litet tag. Ett nästa steg i processen är att teckna nödvändiga markupplåtelseavtal med de över vars mark själva stamnätet är tänkt att dras. Ett brev, kartunderlag, preliminära schaktkartor samt lite beskrivningar och foton kring vad fibergrävningen innebär i praktiken skickas nu ut. Berörda markägare har nu chansen att gå igenom material och är varmt välkomna att höra av sig med frågor eller andra funderingar. Tack på förhand!

2022-03-22:   Fråga kom om det syns mycket efter fiberdragningen i vägslänt. Vi jobbar med lokala entreprenörer som har varit verksamma tidigare på öarna, och som är varsamma. Norröra, där drog de Vattenfalls nya kabel från Tättgrundet, till korset vid telefonkiosken. Kika gärna, syns inget idag. På Söderöra har man redan påbörjat i och med samförläggningen av rör för fiberdragning i samband med Vattenfall nedgrävning av gamla luftledningar. Den aktuella dragningen går från transformatorstationen vid korsningen Slåtterängsvägen och Storhagen, längs Slåtterängsvägen samt Söderviken, vidare utom Bredör. Detta arbete kan ses som ett exempel på hur grävningen genomförs och hur det ser ut direkt efteråt. Där våra ledningsdragningar sammanfaller med Vattenfalls så kommer vi till största möjliga del samarbeta.

2022-03-11:   Ett riktat utskick till alla fastighetsägare på Norröra och Söderöra kommer att ske under våren. Det berör inte er som redan skrivit anslutningsavtal. Utskick syftar till att ge övriga möjlighet att ansluta sig och skriva avtal. Erbjudandet kommer att vara tidsbegränsat. En efteranslutning kommer inte vara lika ekonomisk fördelaktig, så bli medlem så snart du vill och kan.
De som har betalat medlemsinsats och blivit inröstade som medlemmar, har rösträtt på kommande stämma i maj. Välkomna dit!

2022-02-12:   Tack, medlemsinsatser har börjat komma in. Ett utskick angående Bodskär sker nu också. Bodskär är inte bidragsberättigade ännu, vi jobbar på det, samt jobbar på möjligheterna att ansluta dom i ett kommande skede.

2022-02-01:  För de som har tecknat anslutningsavtal med oss, skickar vi nu ut ett välkomstbrev med information och en anmodan att betala medlemsavgiften senast 2022-03-31. Det betyder att efter betalning så kommer ni röstas in som fullvärdiga medlemmar i god tid innan årsstämman, till vilken ni kommer få en inbjudan till.

Nu under januari formaliserar vi projektet, fortsätter med ev. markavtal, ser över fastigheter (både intressenter och övriga vi ska nå enligt PTS) och att alla uppgifter är korrekta, kontaktar lokala entreprenörer (vilka har tid och resurser?), justerar fiberkartan med avseende på smartast dragning. Mycket administrativt arbete som säkert kan pågå in i februari. Vi har också knutit till oss lokala resurspersoner samt BSN styrelse 🙂

Nu startar projektet för fiberbygget! Under december kommer möten hållas, första planeringen göras, och vi ska formalisera projektgruppen. Det är ett stort projekt som kommer att pågå i 2-3 år. Denna sida är vår huvudkanal för informationsspridning. Håll er uppdaterade här. Boende på ön och även andra intresserade är välkomna att kontakta oss. Vi ska här försöka ge relevant information frekvent.