Driftsinformation

Här lämnas information om planerade och uppkomna driftstörningar.

Rapportera fel och driftstörningar till drift[at]forangsuddenfiber.se

När föreningens fiber fungerar men det inte fungerar i din fastighet, så kan ett fel beror på strömavbrott i fastigheten, tekniskt fel i fastighetens mediacentral eller att tjänsteleverantören som fastighetsägaren valt har avbrott i sina tjänster. Fibernätet fungerar normalt fullt ut även vid strömavbrott, så med tex batteribackup (UPC) eller dieselaggregat i fastigheten, så kommer fiber och internet att fungera.

Om du noterar fel i din bredband- / IP-telefon- / tv- tjänst, kontakta i första hand din tjänsteleverantör för den berörda tjänsten. Meddela driftgruppen om felet kvarstår / inte blir löst.

2018-10-03 kl 1100 Tillfälligt avbrott pga en felprogrammering. Felet åtgärdades och nätet fungerade igen 1200.

2018-06-29 kl 02.30 Avbrott i IP-Onlys nät i Österåker / Värmdö / Norrtälje. Påverkar samtliga tjänsteleverantörer i vårt nät. Felsökning pågår. AVSLUTAT, normal drift 2018-06-29 kl 11.15

2020-11-02 Pga bland annat omkullfallna träd så har stora delar av Blidö strömavbrott. Förängsudden Fiber nät fungerar fortfarande fullt ut. Om strömförsörjning säkras till mediacentralen i fastigheten, så kommer fiber och internet att fungera.

2020-11-23 kl 07.13 Under natten har det varit avbrott i IP-Only nät. Felet ska bli åtgärdat under morgonen. Starta gärna om mediacentral och ev. router. Se här för IP-Only driftsinformation.