Driftsinformation

Här lämnas information om planerade och uppkomna driftstörningar.

Observera att du först ska kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan. Tjänsteleverantören kommer att felsöka ditt fel och vidare bakåt. Föreningen ansvarar bara för det lokal fibernätet, inte för tjänster eller din utrustning hemma.
Men fel på t.ex. fiber rapportera du fel och driftstörningar till drift[at]forangsuddenfiber.se i första hand. Men det går att ringa om det är akut dygnet runt på telefon 076-0081780

När föreningens fiber fungerar men det inte fungerar i din fastighet, så kan ett fel beror på strömavbrott i fastigheten, tekniskt fel i fastighetens mediacentral eller att tjänsteleverantören som fastighetsägaren valt har avbrott i sina tjänster. Fibernätet fungerar normalt fullt ut även vid strömavbrott, så med tex batteribackup (UPC) eller dieselaggregat i fastigheten, så kommer fiber och internet att fungera.

Om du noterar fel i din bredband- / IP-telefon- / tv- tjänst, kontakta i första hand din tjänsteleverantör för den berörda tjänsten. Meddela driftgruppen om felet kvarstår / inte blir löst.

2023-07-03 kl 00.00-04.00 Planerat avbrott i fiberanslutningen i nätet vid underhållsarbete, måndag 3 juli kl 00.00-04.00. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund. Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn m.m., för alla som använder nätet.

2023-02-24 kl 00.00 till kl 04.00. Planerat avbrott i fiberanslutningen i nätet för underhållsarbete. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund.
Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn
m.m., för alla som använder nätet.