Riktat erbjudande till Norröra och Söderöra

Länk

Som villkor för PTS bidrag till utbyggnadsprojekt på Norröra och Söderöra, ska föreningen erbjuda alla (i princip alla) fastighetsägare, en anslutningspunkt för fiber. I villkor ingår även att föreningen skall gå ut med information om möjligheten.
För mer information se publicerat dokument. Information sprids förutom på Internet via vår webb, även på olika FB-grupper, lokala anslag fysiskt på öarna och andra kommunikationsvägar. Vårt erbjudande, klicka Här

Välkomna att ansluta er önskar,
Styrelsen

Tackar alla som deltog på stämman

Vi hade en trevlig och väl genomförd stämma i Almvik. Tack alla de medlemmar som kom. Mötet inleddes med ett informationsmöte där ordförande Tord gav en utförlig rapport kring pågående utbyggnadsprojekt. Vi hade också besök från Norrtälje kommun av näringlivschef Benjamin Råd Vaher och bredbandssamordnare Peter Jansson. De höll en presentation om digital framtid och vikten av ett väl utbyggt fibernät i kommunen. Där spelar vi en viktig roll med våra nu 500 medlemmar och med våra utbyggnadsplaner.
Styrelsen fick mandat att fortsätta sitt arbete. Styrelsen utökades med ledamöter för hantera arbetsbelastningen och för att bättre representera de olika områdena som vi verkar i. Sammanfattningsvis kan sägas att vår föreningen har en god ekonomi, bra kompetens och engagerade medlemmar. Stämmoprotokollet kommer att publiceras här i början på nästa månad. Hela styrelsen hälsar och tackar för förtroendet!