Förängsudden Fiber bygger ut på södra Blidö

Förängsudden Fiber Ekonomisk förening har byggt ett helt öppet fibernät för den enda helt framtidssäkra lösningen för snabbt bredband och föreningen har idag mer än 300 medlemmar på mellersta och norra Blidö. Föreningens nät har sedan start inte haft något oplanerat avbrott och till och med under stormen Alfrida fungerade fibern fullt ut.

Utbyggnaden har beslutats fortsätta till södra Blidö inom områdena Storö, Brännäset, Lillö, Linken och Glyxnäs. Grävningen planeras påbörjas inom en snar framtid och därefter kommer boende på södra Blidö också kunna använda säkert och snabbt fiber-bredband som dessutom är förberett för framtida tekniska uppgraderingar.

Efter denna utbyggnad kommer föreningen fortsätta planering av fiber till Ängsnäset, Storvik, Styrsnäset och Långviken.

Fiber till Bodskär, Norröra och Söderöra

Föreningsstämman i Förängsudden Fiber har nu tagit beslut att medge medlemskap för de fastighetsägare på Bodskär/Norröra/Söderöra, som vill ansluta sig till vårt fibernät. Det innebär att när det finns ett tillräckligt stort intresse för utbyggnad, så kan projekteringen påbörjas direkt. Investeringar måste finansieras av medlemsinsatser och anslutningsavgifter som betalas av nytillkommande medlemmar. Därför behöver vi ett betryggande intresse för att sätta igång. Under sommaren inbjuds nu boende på Bodskär/Söderöra/Norröra att anmäla intresse och teckna anslutningsavtal. Ingen inbetalning krävs förrän markarbetena är planerade och beställda av entreprenör. Om tillräckligt många anslutningsavtal inkommit, så kan sjökabel (stomanslutningen) till öarna anläggas under senhösten 2020 och de lokala markarbetena kan komma igång våren 2021. Ta kontakt med utsedd områdeskontaktperson på Bodskär/Norröra/Söderöra eller med Förängsudden Fiber för inlämnande av anslutningsavtal eller mer information om fiberutbyggnaden.