PTS-bidrag beviljat för utbyggnad Norröra och Söderöra

Bakgrunden är att regeringen gett Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd för att utveckla landets infrastruktur och nå de bredbandsmål som regeringen angett.

PTS har nu meddelat hur de första 730 miljonerna fördelas. Ansökan från Förängsudden Fiber omfattar totalt tre utbyggnadsprojekt. Bland de projekt där PTS nu beviljat bidrag ingår föreningens projekt för utbyggnad av fibernät på Söderöra och Norröra. Totalt har föreningen blivit beviljad 8 miljoner kronor i detta projekt.

PTS kommer att fördela resterande dryga 850 miljoner kronor under november och december i år. Vi har goda förhoppningar om att ytterligare bidragsmedel ska komma föreningen till del. Genom bidragsstödet tryggar vi den fortsatta utvecklingen av vårt fibernät med stärkt stomnät och kapacitet att klara en fortsatt expansion till hela Blidö och omgivande öar.