Oktober 2021

Det är trots sommarens slut, ganska mycket aktivitet. Dels hantera nytillkomna medlemmar och pågående utbyggnader. Men även arbete med att svara på PTS frågor angående de områden vi har sökt bredbandsstöd för. Vi vill också nämna att vi har ett bra stöd från Norrtälje kommun, som verkar för fiberutbyggnad i vår kommun. Ansökan innehåller utbyggnadsprojekt som utöver södra Blidö (med omgivande öar) också omfattar Bodskär, Norröra, Söderöra, Svartlöga och Rödlöga. Vi har haft ett gott samarbete med de föreningar och intressegrupper som finns på respektive ö och område. Vi hoppas nu på ett positivt besked från PTS innan årsskiftet.

Vi har arbetat vidare med utbyggnaden på södra Blidö och har nu börjat koppla upp fastigheter i Glyxnäs. Nu pågår grävning och kabeldragning söder om Sunda mot Storö och Lillö. Vi kommer att sprida information på olika sätt och hoppas att du också sprider budskapet om föreningens tillväxt som en stark lokal fibernätägare.