Utbyggnaden på norra Blidö går framåt enligt planerna

Stomnätet på norra Blidö är färdiggrävt med undantag för några stickvägar. Arbetet med att bl.a. ansluta i fastigheter i kopplingsskåp pågår för fullt. Fastighetsägare som ännu inte är inkopplade, men har fiberslang och remsa nergrävda över tomtmarken uppmanas kontakta föreningen (installera[at]forangsuddenfiber.se) för överenskommelse om tidpunkt för installation i fastigheten.

Arbetet med uppkoppling mot huvudfibern i Blidösundet pågår nu och när det är slutfört kommer de första fastigheterna att få aktiva uppkopplingar.