Höstinfo 2019

Vårt fibernät fungerar fortsatt bra och föreningen mår väl. Utbyggnad fortsätter i höst och det undersöks om ytterliga områden på vår ö kan anslutas. Just nu byggs det på Borgö.