Nu bygger vi vidare!

Som vi berättat har föreningen tilldelats bredbandsstöd från PTS som möjliggör fortsatt utbyggnad och expansion. Det
nya utbyggnadsprojektet omfattar följande områden:
• Boda
• Söderskogs väg samt Kalvik
• Sjöhagen/Horsvärn/Norrnäs
• Västerö
• Svartlöga by
Vi har nu inlett planeringsarbetet av detta och berörda fastighetsägare kommer under närmsta veckor få ett erbjudande från föreningen om anslutning till fibernätet med utförlig information om både kostnader och tjänsteutbud. Planen är att slutföra projekteringen under hösten och inleda grävningen våren 2025. Projektet ska vara avslutat och klart senast november 2026.
Har du en fastighet inom aktuella områden och är intresserad av en anslutning till fibernätet så ska du meddela detta till föreningen. Ju större klarhet vi har om intresset desto bättre kan vi planera för god infrastruktur och kapacitet i nätet. Vi kan också planera grävsträckorna på bästa sätt om vi vet vilka fastigheter som vill ansluta sig. Om du inte har fått vårt erbjudande så skickar vi det gärna. Du kontaktar föreningen enklast via epost info@forangsuddenfiber.se