Vad har hänt i sommar?

Vi fortsätter att koppla upp fastigheter på södra Blidö, där vi nyligen har grävt. Anmälningar om efteranslutningar fortsätter komma på Blidö.
På Norröra och Söderöra tillkommer hela tiden nya medlemmar som skriver anslutningsavtal. Det är mycket glädjande. Tyvärr har vi ett fåtal markägare på öarna som har invändningar mot erbjuda Internet. Se mer under ”Projekt Norröra och Söderöra”.