Angående inlämnade anslutningsavtal

Anslutningsavtal skrivs i 2 exemplar för att medlemmen alltid ska få ett och föreningen behålla ett. Medlemmarnas exemplar har dock legat kvar hos föreningen, men håller nu på att skickas tillbaka till aktuell medlem, där så inte har skett. De kommer att komma med post under vintern.

En god Jul och ett gott nytt år!

Det önskar vi våra medlemmar och kommande medlemmar, samt alla er andra.
Nästa år väntar nya stora utmaningar i form av utbyggnader. Vårt fibernät är säkert, robust och växer. Vi underhåller och bygger efter era behov. Föreningen är stark och välmående med bra resurser. Inte att förglömma alla våra lokala entreprenörer vi anlitar, de är toppen. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! Hälsningar styrelsen.

Projekt Norröra och Söderöra

2021-12-01 är startdatumet för vårt nya fiberprojekt på Norröra och Söderöra. I och med bredbandsbidraget vi erhöll från PTS för detta, skall vi bygga ett fibernät som i princip skall ge alla där en anslutningsmöjlighet. Redan innan fanns ett hundratal föranmälda för fiberanslutning.
Följ vårt projekt på vår nya undersida. Denna sida är vår huvudkanal för informationsspridning! Viss information kan dock synas via FB eller via mailutskick. Följ oss löpande på vår webb för bästa och senaste projektnyheter!

Vi fortsätter arbetet med anslutning av fastigheter inom Glyxnäs och övriga delar av södra Blidö.

Matti Reimi som börjar hos oss som vår första anställda resurs. Han kommer att vara en administrativ resurs i föreningen och avlasta styrelsen som fokuserar på utbyggnad.
Vi är glada över att detta har blivit möjligt och hälsar Matti välkommen.