Angående inlämnade anslutningsavtal

Anslutningsavtal skrivs i 2 exemplar för att medlemmen alltid ska få ett och föreningen behålla ett. Medlemmarnas exemplar har dock legat kvar hos föreningen, men håller nu på att skickas tillbaka till aktuell medlem, där så inte har skett. De kommer att komma med post under vintern.