Nytt i juni

Stämmoprotokoll för 2023 mailas ut löpande till er medlemmar, sker dock blockvis i denna vecka då vi annars får spamvarningar. Protokoll publiceras också under medlemssidan.

Norröra är färdiggrävt. Nu återstår sjökabel till Söderöra (från Norröra) och att påbörja fiberblåsning in i medlemmars hus. På Söderöra har en markägare återigen överklagat den tidigare lantmäteriförrättningen. Vi återkommer snart med mera information.

Info om årsstämma maj 2023

Här är en kortfattad information om vad som hände på stämman den 13 maj. Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom kort. Detta var den tionde stämman och vi firade med tårta och tack till de som var med och startade föreningen.

Den nyvalda styrelsen består av Tord Schultz (ordf.), Johan Hambraeus, Patric Seemann, Gunilla De Giuseppe, Lars Hallqvist och Ylva Willén.

Stämman tog beslut om reviderade stadgar som har uppdaterats i förhållande till lagstiftningen samt Skatteverkets ändrade syn på kapitalinsatsen och dess koppling till levererade tjänster. Vi har nu förtydligat och hoppas att det ska möta deras förståelse. De nya stadgarna ska fastställas av Bolagsverket och kommer sedan att publiceras på vår hemsida.

Stadgeändringarna innebär en ny rutin för antagande nya medlemmar. Arbete pågår med de ändringar i blanketter och avtal som detta leder till. Vi återkommer med besked om när detta är klart. 

Stämman beslöt om oförändrade avgifter för 2023. En ny avgift vid överlåtelse av andel kommer att införas under hösten. Avgiften avser att täcka föreningens administration i samband med försäljning av fastighet. Den gäller inte vid arvskifte eller liknande ägarförändring. Avgiften är 400 kr + moms och kommer att debiteras vid överlåtelser som sker från 2023-09-01.

Innan stämman genomförde vi ett kort informationsmöte där vi berättade om status i pågående projekt. Det handlade om södra Blidö (Storö, Lillö, Linken och Brännäset) där nu 37 nya fastigheter är inkopplade. Vi berättade också om Norröra där det i stort sett är färdiggrävt och fiberblåsning planerad till sommaren. På Söderöra och Bodskär har vi en pågående process för ledningsrätt via Lantmäteriet. Det har tagit lång tid och vi har fått en försening som gör att vi inte kan komma i gång med grävningen förrän till hösten.