Nytt i juni

Stämmoprotokoll för 2023 mailas ut löpande till er medlemmar, sker dock blockvis i denna vecka då vi annars får spamvarningar. Protokoll publiceras också under medlemssidan.

Norröra är färdiggrävt. Nu återstår sjökabel till Söderöra (från Norröra) och att påbörja fiberblåsning in i medlemmars hus. På Söderöra har en markägare återigen överklagat den tidigare lantmäteriförrättningen. Vi återkommer snart med mera information.