Sommaren 2021

Hej!

Det händer väldigt mycket i vår fiberförening. Den nya styrelsen som valdes på stämman den 22 maj har organiserat sig och arbetar för fullt.

Det är ett imponerade arbete som är nedlagt under de åtta år som gått sedan föreningen bildades. Idag har vi en väl fungerande fiberförening med stabil ekonomi och flera hundra medlemmar. Föreningen får goda vitsord och utgör ett föredöme i branschen. Vi känner att vi har ett stort ansvar för att lokalt bygga en robust infrastruktur i vårt digitala samhälle, där vi också ska uppfylla Regeringens bredbandsmål för Sverige. Inte minst har vi ett mycket gott samarbete med Norrtälje kommun! Vi har ett öppet nät där du kan teckna avtal för t.ex. Internet med den operatör du själv önskar.

Våra pågående arbeten med grävningar går framåt och vi planerar nya områden. En trevlig nyhet är att vi har nu anslutit Blidö Bio till en höghastighets länk!

Radiolänk till höghastighetsnät

Styrelsen kommer att arbeta vidare med bidragsansökningar och andra samarbeten i syfte att trygga de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt utbyggnad till öar och andra svårtillgängliga områden.

Vi fortsätter vår utbyggnad på Blidö och närliggande öar. Välkommen med din ansökan.