Gott Nytt År!

År 2018 närmar sig ett slut och har varit mycket positivt för vår förening. Under året har medlemsantalet mer än fördubblats. Utbyggnaden på norra Blidö har slutförts på ett mycket bra sätt tack vare förnämliga insatser av arbetsgruppen och områdesansvariga, samt inte minst all hjälp och positivt stöd från alla er medlemmar i vår förening. Dessutom har vi haft förmånen av mycket bra samarbeten med våra entreprenörer och med andra fiber-aktörer på Blidö.
Vår förening äger nu ett helt öppet och nergrävt fibernät som fortsatt fungera mycket väl utan oplanerade avbrott och vi står oss mycket starka inför 2019.
Ett riktigt Gott Nytt År önskar styrelsen alla medlemmar, möjliga framtida medlemmar och andra intresserade av fiber i glesbygd!