Fiber till Bodskär, Norröra och Söderöra

Föreningsstämman i Förängsudden Fiber har nu tagit beslut att medge medlemskap för de fastighetsägare på Bodskär/Norröra/Söderöra, som vill ansluta sig till vårt fibernät. Det innebär att när det finns ett tillräckligt stort intresse för utbyggnad, så kan projekteringen påbörjas direkt. Investeringar måste finansieras av medlemsinsatser och anslutningsavgifter som betalas av nytillkommande medlemmar. Därför behöver vi ett betryggande intresse för att sätta igång. Under sommaren inbjuds nu boende på Bodskär/Söderöra/Norröra att anmäla intresse och teckna anslutningsavtal. Ingen inbetalning krävs förrän markarbetena är planerade och beställda av entreprenör. Om tillräckligt många anslutningsavtal inkommit, så kan sjökabel (stomanslutningen) till öarna anläggas under senhösten 2020 och de lokala markarbetena kan komma igång våren 2021. Ta kontakt med utsedd områdeskontaktperson på Bodskär/Norröra/Söderöra eller med Förängsudden Fiber för inlämnande av anslutningsavtal eller mer information om fiberutbyggnaden.