Stämma 2020

Styrelsen i Förängsudden Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769625-9642, kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma söndagen den 31 maj 2020. Med hänsyn till rådande omständigheter genomförs stämman som poströstning enligt bestämmelserna i stadgarna och enligt temporära regler om underlättande av röstningsregler i föreningslagen.
Instruktioner för röstningen, röstblankett, agenda, styrelsens rapporter och framställningar, samt valberedningens förslag, finns att hämta på denna hemsida under medlemsdokument. Frågor kan skickas till styrelsen via mail till adress info{at}forangsuddenfiber.se
Röster ska vara mottagna senast kl 07.30 söndagen den 31 maj 2020. Rösträkning och protokollskrivning sker från kl 07.30.

Hälsningar,
Styrelsen