Tackar alla som deltog på stämman

Vi hade en trevlig och väl genomförd stämma i Almvik. Tack alla de medlemmar som kom. Mötet inleddes med ett informationsmöte där ordförande Tord gav en utförlig rapport kring pågående utbyggnadsprojekt. Vi hade också besök från Norrtälje kommun av näringlivschef Benjamin Råd Vaher och bredbandssamordnare Peter Jansson. De höll en presentation om digital framtid och vikten av ett väl utbyggt fibernät i kommunen. Där spelar vi en viktig roll med våra nu 500 medlemmar och med våra utbyggnadsplaner.
Styrelsen fick mandat att fortsätta sitt arbete. Styrelsen utökades med ledamöter för hantera arbetsbelastningen och för att bättre representera de olika områdena som vi verkar i. Sammanfattningsvis kan sägas att vår föreningen har en god ekonomi, bra kompetens och engagerade medlemmar. Stämmoprotokollet kommer att publiceras här i början på nästa månad. Hela styrelsen hälsar och tackar för förtroendet!