Det ljusnar!

Medlemsinsatser har börjat komma in rörande Norröra/Söderöra projektet. Ett utskick angående status för Bodskär sker nu också. Vi jobbar för ansluta dom i ett kommande skede. För övrigt går arbetet vidare på södra Blidö.
Vi tackar Helen med flera för fikastunden och trevligt prat https://www.facebook.com/groups/4279992510/permalink/10158191520917511/

 

Angående inlämnade anslutningsavtal

Anslutningsavtal skrivs i 2 exemplar för att medlemmen alltid ska få ett och föreningen behålla ett. Medlemmarnas exemplar har dock legat kvar hos föreningen, men håller nu på att skickas tillbaka till aktuell medlem, där så inte har skett. De kommer att komma med post under vintern.

En god Jul och ett gott nytt år!

Det önskar vi våra medlemmar och kommande medlemmar, samt alla er andra.
Nästa år väntar nya stora utmaningar i form av utbyggnader. Vårt fibernät är säkert, robust och växer. Vi underhåller och bygger efter era behov. Föreningen är stark och välmående med bra resurser. Inte att förglömma alla våra lokala entreprenörer vi anlitar, de är toppen. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! Hälsningar styrelsen.

Projekt Norröra och Söderöra

2021-12-01 är startdatumet för vårt nya fiberprojekt på Norröra och Söderöra. I och med bredbandsbidraget vi erhöll från PTS för detta, skall vi bygga ett fibernät som i princip skall ge alla där en anslutningsmöjlighet. Redan innan fanns ett hundratal föranmälda för fiberanslutning.
Följ vårt projekt på vår nya undersida. Denna sida är vår huvudkanal för informationsspridning! Viss information kan dock synas via FB eller via mailutskick. Följ oss löpande på vår webb för bästa och senaste projektnyheter!

Vi fortsätter arbetet med anslutning av fastigheter inom Glyxnäs och övriga delar av södra Blidö.

Matti Reimi som börjar hos oss som vår första anställda resurs. Han kommer att vara en administrativ resurs i föreningen och avlasta styrelsen som fokuserar på utbyggnad.
Vi är glada över att detta har blivit möjligt och hälsar Matti välkommen.

PTS-bidrag beviljat för utbyggnad Norröra och Söderöra

Bakgrunden är att regeringen gett Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd för att utveckla landets infrastruktur och nå de bredbandsmål som regeringen angett.

PTS har nu meddelat hur de första 730 miljonerna fördelas. Ansökan från Förängsudden Fiber omfattar totalt tre utbyggnadsprojekt. Bland de projekt där PTS nu beviljat bidrag ingår föreningens projekt för utbyggnad av fibernät på Söderöra och Norröra. Totalt har föreningen blivit beviljad 8 miljoner kronor i detta projekt.

PTS kommer att fördela resterande dryga 850 miljoner kronor under november och december i år. Vi har goda förhoppningar om att ytterligare bidragsmedel ska komma föreningen till del. Genom bidragsstödet tryggar vi den fortsatta utvecklingen av vårt fibernät med stärkt stomnät och kapacitet att klara en fortsatt expansion till hela Blidö och omgivande öar.

Oktober 2021

Det är trots sommarens slut, ganska mycket aktivitet. Dels hantera nytillkomna medlemmar och pågående utbyggnader. Men även arbete med att svara på PTS frågor angående de områden vi har sökt bredbandsstöd för. Vi vill också nämna att vi har ett bra stöd från Norrtälje kommun, som verkar för fiberutbyggnad i vår kommun. Ansökan innehåller utbyggnadsprojekt som utöver södra Blidö (med omgivande öar) också omfattar Bodskär, Norröra, Söderöra, Svartlöga och Rödlöga. Vi har haft ett gott samarbete med de föreningar och intressegrupper som finns på respektive ö och område. Vi hoppas nu på ett positivt besked från PTS innan årsskiftet.

Vi har arbetat vidare med utbyggnaden på södra Blidö och har nu börjat koppla upp fastigheter i Glyxnäs. Nu pågår grävning och kabeldragning söder om Sunda mot Storö och Lillö. Vi kommer att sprida information på olika sätt och hoppas att du också sprider budskapet om föreningens tillväxt som en stark lokal fibernätägare.

 

September 2021

Vi har en jämn och lagom tillströmning av nya intressenter eller medlemmar. Föreningen avser att genomföra en större utbyggnad av nätet under de närmsta tre åren och har nu ansökt om bidrag från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att möjliggöra detta. Bidraget utgör en förutsättning då det annars kan krävas en större ekonomisk insats. Genom bidraget säkerställer vi ett stomnät med hög kapacitet samt en utbyggnad som kan komma omfatta samtliga fastigheter i områden.

Vår bidragsansökan kommer att behandlas innan årets slut. Vi vill dock inleda vår planering så fort som möjligt och önskar därför nu under hösten få klarhet i vilka fastighetsägare som är intresserade av att teckna anslutningsavtal med föreningen. Ett medlemskap ger delägande och rösträtt på stämman. Hör av dig!

Sommaren 2021

Hej!

Det händer väldigt mycket i vår fiberförening. Den nya styrelsen som valdes på stämman den 22 maj har organiserat sig och arbetar för fullt.

Det är ett imponerade arbete som är nedlagt under de åtta år som gått sedan föreningen bildades. Idag har vi en väl fungerande fiberförening med stabil ekonomi och flera hundra medlemmar. Föreningen får goda vitsord och utgör ett föredöme i branschen. Vi känner att vi har ett stort ansvar för att lokalt bygga en robust infrastruktur i vårt digitala samhälle, där vi också ska uppfylla Regeringens bredbandsmål för Sverige. Inte minst har vi ett mycket gott samarbete med Norrtälje kommun! Vi har ett öppet nät där du kan teckna avtal för t.ex. Internet med den operatör du själv önskar.

Våra pågående arbeten med grävningar går framåt och vi planerar nya områden. En trevlig nyhet är att vi har nu anslutit Blidö Bio till en höghastighets länk!

Radiolänk till höghastighetsnät

Styrelsen kommer att arbeta vidare med bidragsansökningar och andra samarbeten i syfte att trygga de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt utbyggnad till öar och andra svårtillgängliga områden.

Vi fortsätter vår utbyggnad på Blidö och närliggande öar. Välkommen med din ansökan.

Förängsudden Fiber bygger ut på södra Blidö

Förängsudden Fiber Ekonomisk förening har byggt ett helt öppet fibernät för den enda helt framtidssäkra lösningen för snabbt bredband och föreningen har idag mer än 300 medlemmar på mellersta och norra Blidö. Föreningens nät har sedan start inte haft något oplanerat avbrott och till och med under stormen Alfrida fungerade fibern fullt ut.

Utbyggnaden har beslutats fortsätta till södra Blidö inom områdena Storö, Brännäset, Lillö, Linken och Glyxnäs. Grävningen planeras påbörjas inom en snar framtid och därefter kommer boende på södra Blidö också kunna använda säkert och snabbt fiber-bredband som dessutom är förberett för framtida tekniska uppgraderingar.

Efter denna utbyggnad kommer föreningen fortsätta planering av fiber till Ängsnäset, Storvik, Styrsnäset och Långviken.