Vad har hänt i sommar?

Vi fortsätter att koppla upp fastigheter på södra Blidö, där vi nyligen har grävt. Anmälningar om efteranslutningar fortsätter komma på Blidö.
På Norröra och Söderöra tillkommer hela tiden nya medlemmar som skriver anslutningsavtal. Det är mycket glädjande. Tyvärr har vi ett fåtal markägare på öarna som har invändningar mot erbjuda Internet. Se mer under ”Projekt Norröra och Söderöra”.

Lite tips

Vissa operatörer/servrar som ni strömmar (t.ex. filmer) ifrån har eventuellt ibland problem med kapacitet. Det kan yttra sig som att det ”laggar” och då får vi ibland felrapporter om detta ”fel” i vårt nät. Vårt nät har inte kapacitetsbrist, så kolla gärna upp er ”fart” med Bredbandskollen. http://www.bredbandskollen.se
Är den god så kontakta istället er tjänsteleverantör om problemet.

Vissa webbläsare har problem med inloggningen på våra medlemssidor som är lösenordsskyddade. Prova i så fall gärna en annan webbläsare. Gärna Chrome.
Prova gärna att surfa in på www.blidobredband.se istället för www.forangsuddenfiber.se, då kan det fungera som tänkt med lösenord. Testa!
Kontakta oss om du vill ha stämmoprotokoll mailat till dig.

Stämma 2022

Medlemmar!

Under medlemssidorna finner ni allt om det som avhandlades under vår stämma.
Lösenord till denna låsta sida har skickats ut till varje medlem via mail. Saknar ni detta så kontakta oss på vår info-adress.

Södra Blidö arbeten

Nu och den närmaste tiden har vi fokus på södra Blidö. Det sker och kommer att ske fiberblåsning till medlemmar. En bra kommunikation och tillträde till hus behövs för att arbete ska gå smidigt. Vi hoppas att ni snart får er anslutning. Glöm inte att ni ska teckna ett abonnemang sedan för Internet med mera, för de tjänster som ni önskar.
Portalen hittas på https://selfservice.ip-only.se

Riktat erbjudande till Norröra och Söderöra

Länk

Som villkor för PTS bidrag till utbyggnadsprojekt på Norröra och Söderöra, ska föreningen erbjuda alla (i princip alla) fastighetsägare, en anslutningspunkt för fiber. I villkor ingår även att föreningen skall gå ut med information om möjligheten.
För mer information se publicerat dokument. Information sprids förutom på Internet via vår webb, även på olika FB-grupper, lokala anslag fysiskt på öarna och andra kommunikationsvägar. Vårt erbjudande, klicka Här

Välkomna att ansluta er önskar,
Styrelsen

Tackar alla som deltog på stämman

Vi hade en trevlig och väl genomförd stämma i Almvik. Tack alla de medlemmar som kom. Mötet inleddes med ett informationsmöte där ordförande Tord gav en utförlig rapport kring pågående utbyggnadsprojekt. Vi hade också besök från Norrtälje kommun av näringlivschef Benjamin Råd Vaher och bredbandssamordnare Peter Jansson. De höll en presentation om digital framtid och vikten av ett väl utbyggt fibernät i kommunen. Där spelar vi en viktig roll med våra nu 500 medlemmar och med våra utbyggnadsplaner.
Styrelsen fick mandat att fortsätta sitt arbete. Styrelsen utökades med ledamöter för hantera arbetsbelastningen och för att bättre representera de olika områdena som vi verkar i. Sammanfattningsvis kan sägas att vår föreningen har en god ekonomi, bra kompetens och engagerade medlemmar. Stämmoprotokollet kommer att publiceras här i början på nästa månad. Hela styrelsen hälsar och tackar för förtroendet!

Trevlig Valborg önskar vi

Just nu pågår förberedelserna för årsstämman 14 maj. Men viss aktivitet pågår på södra Blidö samt på Norröra/Söderöra. En viss efteranslutning i byggda områden sker också. Vi hoppas att ni kommer på stämman och lyssnar på vad som händer inom föreningen. Just nu står vi inför en spännande utveckling och en utökning av antal medlemmar. Trevlig helg önskar Styrelsen!

Välkomna till kommande föreningsstämma 2022

Medlemsstämma planeras till 14 maj kl.10:00 på Blidö. Fysiskt möte äntligen!
Inbjudan och mer information kommer om några veckor. Vi hoppas på en välbesökt stämma där styrelsen informerar om gångna året och framtidsplaner. Ställ frågor och gör din röst hörd. Varmt välkomna!