Nytt bredbandstöd från PTS till föreningen

Strax innan årsskiftet beviljades vi 3 miljoner kronor i bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen. Pengarna möjliggör bland annat en nedläggning av sjökablar till Svartlöga och anslutning av östra sidan tillsammans med Svartlöga by. Även områdena Horsvärn, Norrnäs, Västerö och Boda på Blidö kommer att anslutas. Senaste december 2026 måste allt vara klart. Totalt kommer över 100 fastigheter på Blidö och Svartlöga att erbjudas fiberanslutning.