Frågor och svar

Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa.

Varför bygga ett fibernätverk?
Med fibern kan du ansluta ditt hus till alla nuvarande och kommande tjänster. Bredband, tv, telefoni, trygghetslarm, uppkoppling och fjärrstyrning av ”smarta hem” m.m.

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?
Vi räknar med att kunna bygga ut vårt befintliga fibernät i nya områden i Blidöbygden, till 28.250 kr / fastighet, och ett beslut om utbyggnad i ett område avgörs av hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för områdets grävning till tomtgräns, allt material, inkoppling, inmätning, dokumentation m.m.. För närvarande har vi inga beslut om bidrag.

Hur mycket täcker medlemsinsatsen och anslutningsavgiften, för närvarande enl. stämman och budgetberäkning i ditt område, 28.250 kr? Insatsen, 17.000 kr, och anslutningsavgiften, 11.250 kr, inkluderar grävning och framdragning av fiber till din tomtgräns, material och inkoppling av fiberanslutning vid hus och driftsatt. Grävning på den egna tomten bekostas av fastighetsägaren. Tänk på att det går att få ROT-avdrag. Instruktioner fås genom projektgruppen. Se även under fliken Medlemsdokument – ”Fastighetsinstruktion fiberslang.pdf” (Kräver medlemsinloggning). Den faktiska kostnaden för motsvarande anslutningar är högre, men genom eget och gemensamt arbete sparas en del kostnader.

Vilka är dom rörliga kostnaderna?

För närvarande är medlemsavgiften 200 kr / år och månadsavgiften 57 kr / mån. Månadsavgiften ska täcka alla kostnader för föreningens drift av nätet.

Var och en väljer tjänster efter det egna behovet. Många tjänster är med kort uppsägningstid, 1 mån. Dessutom finns korttidsabonnemang från 1 dag och uppåt. Välj tjänster och se priser under vår nuvarande Kommunikationsoperatör, selfservice.ip-only.se.

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra?
Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer under 2021 att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjligthet till telefonitjänster och TV. Valmöjligheter från olika tjänsteleverantörer.

Kommer man att kunna ansluta sig senare?
Ja, det kan du, men till en betydligt högre kostnad.

Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden?
Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot t.ex. 100 Mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast, och därmed varierar uppkopplingshastigheten med antalet användare.

Idag har jag bredband via telefonkabeln. Jag har bra uppkoppling från flera datorer och kan se film. Varför behöver jag fiberkabel?
– Du får en stabilare anslutning som inte är känslig för åska över huvud taget. Det finns ingen ström i ledningarna! Dessutom försämras inte bandbredden beroende på avståndet mellan utrustningen, som fallet är med ADSL och kopparkabel.
– Du får en lägre kostnad för telefon-, tv- och bredbandsabonnemang tillsammans. Allt ligger i ett paket. Du sparar hundralappar per månad!
– Kopparnätet avvecklas inom närmaste åren. Hos oss på Blidö stängs kopparnätet ner senast 30 sep 2021.
– Fastighetens värde stiger med minst 30 000 kr.

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?
Det första är att du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande. Anmäl dig under ”Bli medlem!” , om ni är flera delägare utse en av er att företräda fastigheten. Om det är flera hus på tomten som ska ha egen fiber med separata avtal, notera detta under kommentarer.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.
Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu genom att klicka på fliken ”Bli medlem!” ovan.

Ett stort problem idag är att telenätet inte har någon backup vid långvarigt strömavbrott på elnätet. Mobilnäten upphör att fungera inom några få timmar efter att strömavbrott sker. Hela vårt fibernät är byggt och kommer att byggas vidare så att det fungerar även vid ett totalt strömavbrott. Vårt nät kommer ju bl.a. att ersätta den koppartrådbundna telefonen och alla vill ju kunna ha möjlighet ringa även vid strömavbrott. Även nya medlemmar / abonnenter kommer att erbjudas utrustning för backup i respektive hem. Fördelen med dessa fiberbaserade system är att de drar väldigt lite ström och därmed kommer uthålligheten vid strömavbrott vara mycket hög.