Styrelsen

Ordf. Tord Schultz

Sekr. Patric Seeman

Ledamöter Bengt Adlén, Lars Hallqvist, Sven Langworth och Erik Laestadius