Fortsatt utbyggnad av vårt fibernät

Vi undersöker fortsatt utbyggnad av vårt nät. Både på Blidö och på öar. Vi undersöker nu bidragsmöjligheter för detta, då det är kostsamt på öarna att anlägga ett fibernät. Vi vill bibehålla en rimlig nivå för blivande medlemmar och för att fortsatt säkerställa en god och stabil ekonomi i föreningen. Grävstarten på Norröra blev lite senarelagd, men nu står maskiner och fibertrummor på ön. Grävningen startar nu till mångas stora glädje!