Har du motioner till stämman 2022?

Medlem som vill ha en motion eller ett annat ärende behandlad(-at) på ordinarie stämma skall anmäla detta skriftligen till styrelsen före stämman, och lämna in motionen senast den 1 mars samma år som årsstämman.