Lite tips

Vissa operatörer/servrar som ni strömmar (t.ex. filmer) ifrån har eventuellt ibland problem med kapacitet. Det kan yttra sig som att det ”laggar” och då får vi ibland felrapporter om detta ”fel” i vårt nät. Vårt nät har inte kapacitetsbrist, så kolla gärna upp er ”fart” med Bredbandskollen. http://www.bredbandskollen.se
Är den god så kontakta istället er tjänsteleverantör om problemet.

Vissa webbläsare har problem med inloggningen på våra medlemssidor som är lösenordsskyddade. Prova i så fall gärna en annan webbläsare. Gärna Chrome.
Prova gärna att surfa in på www.blidobredband.se istället för www.forangsuddenfiber.se, då kan det fungera som tänkt med lösenord. Testa!
Kontakta oss om du vill ha stämmoprotokoll mailat till dig.