September 2021

Vi har en jämn och lagom tillströmning av nya intressenter eller medlemmar. Föreningen avser att genomföra en större utbyggnad av nätet under de närmsta tre åren och har nu ansökt om bidrag från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att möjliggöra detta. Bidraget utgör en förutsättning då det annars kan krävas en större ekonomisk insats. Genom bidraget säkerställer vi ett stomnät med hög kapacitet samt en utbyggnad som kan komma omfatta samtliga fastigheter i områden.

Vår bidragsansökan kommer att behandlas innan årets slut. Vi vill dock inleda vår planering så fort som möjligt och önskar därför nu under hösten få klarhet i vilka fastighetsägare som är intresserade av att teckna anslutningsavtal med föreningen. Ett medlemskap ger delägande och rösträtt på stämman. Hör av dig!