Välkomna till föreningsstämma 2023

Fiberföreningen fyller 10 år! Det kommer vi fira med tårta och extra festfylld stämma.
Medlemsstämma genomförs lördagen den 13 maj, kl 10-13. Lokalen är Almvik på Blidö.
Vi startar kl 10 med informationsmöte där vi redogör för pågående utbyggnadsprojekt.
Kl 11 blir det kaffe och tårta. Därefter genomförs stämman.

Alla medlemmar har rösträtt och möjlighet att lämna motion till stämman.
För att styrelsen ska hinna behandla de förslag som inkommer måste motionerna lämnas senast 1 mars.
Skicka den på adressen styrelse@forangsuddenfiber.se
Vi hoppas på en välbesökt stämma där styrelsen informerar om gångna året och framtidsplaner. Ställ frågor och gör din röst hörd. Varmt välkomna!