Uppdatering utbyggnad på norra Blidö

Detta gäller samtliga fastighetsägare i Björkudden, Granö, Söderäng, Parkudden, Fällgate och Oxhalsö. Just nu pågår fiberanslutningar i hela distributionsnätet ut till samtliga kopplingspunkter. Under augusti och september kommer de flesta fastigheterna att vara anslutna till fibernätet och klara för drift. Fastighetsägaren / medlemmen meddelas via epost när uppkopplingen är klar för drift.
Har du bytt mail adress / telefonnr,  meddela detta till medlem[at]forangsuddenfiber.se  !
Förutsättningar för en färdig uppkoppling är:
1. att fiberslangen är på plats på tomten
2. fastighetsägaren meddelat till installera[at]forangsuddenfiber.se att det är klart för installation

3. Installationen är slutförd i huset

Föreningen med projektledningen följer kontinuerligt upp listan på vilka som väntar på installation och vilka som är helt klara.

Utbyggnaden på norra Blidö går framåt enligt planerna

Stomnätet på norra Blidö är färdiggrävt med undantag för några stickvägar. Arbetet med att bl.a. ansluta i fastigheter i kopplingsskåp pågår för fullt. Fastighetsägare som ännu inte är inkopplade, men har fiberslang och remsa nergrävda över tomtmarken uppmanas kontakta föreningen (installera[at]forangsuddenfiber.se) för överenskommelse om tidpunkt för installation i fastigheten.

Arbetet med uppkoppling mot huvudfibern i Blidösundet pågår nu och när det är slutfört kommer de första fastigheterna att få aktiva uppkopplingar.

Lägesuppdatering för utbyggnaden på norra Blidö

Den blöta hösten och kalla vintern till trots, så har grävning och förläggning av fiberslang fortgått på norra Blidö. Stamnätet är färdiglagt på Björkudden, Söderäng, Granö och Parkudden. Enbart någon mindre stickväg återstår. Stora dela av stamnätet har även fått fiber inblåst och nästa steg i utbyggnaden är fiberblåsning till och installation i fastigheterna. För fastighetsägare som ännu inte gjort det, så är det hög tid att kontakta sin områdesansvarige för att bestämma tidpunkt för fastighetsanslutning. Vår förening har inför 2018 starkt utökad kapacitet för fiberhantering för att kunna genomföra anslutningar till fastigheter ännu smidigare. Har du inte ansökt om medlemskap och fiberanslutning hos Förängsudden Fiber ännu, hör av dig till intresse[a]forangsuddenfiber.se!