Nu bygger vi vidare!

Som vi berättat har föreningen tilldelats bredbandsstöd från PTS som möjliggör fortsatt utbyggnad och expansion. Det
nya utbyggnadsprojektet omfattar följande områden:
• Boda
• Söderskogs väg samt Kalvik
• Sjöhagen/Horsvärn/Norrnäs
• Västerö
• Svartlöga by
Vi har nu inlett planeringsarbetet av detta och berörda fastighetsägare kommer under närmsta veckor få ett erbjudande från föreningen om anslutning till fibernätet med utförlig information om både kostnader och tjänsteutbud. Planen är att slutföra projekteringen under hösten och inleda grävningen våren 2025. Projektet ska vara avslutat och klart senast november 2026.
Har du en fastighet inom aktuella områden och är intresserad av en anslutning till fibernätet så ska du meddela detta till föreningen. Ju större klarhet vi har om intresset desto bättre kan vi planera för god infrastruktur och kapacitet i nätet. Vi kan också planera grävsträckorna på bästa sätt om vi vet vilka fastigheter som vill ansluta sig. Om du inte har fått vårt erbjudande så skickar vi det gärna. Du kontaktar föreningen enklast via epost info@forangsuddenfiber.se

Välkommen till vår årsstämma lördag 18 maj

Stämman hålls på Blidö, Almvik. Stämman startar klockan 10.00, Se tidigare skickad kallelse för mer detaljer. Glöm inte att föranmäla er senast fredag 10 maj, så att vi kan beräkna fika.
Föranmälan sker på stamma2024@forangsuddenfiber.se Ange hur många ni kommer.
Välkomna!

Årsstämma 2024 – 18 maj

Föreningens årsstämma sker på Blidö som tidigare. Inbjudan och detaljer skickas ut till medlemmar via epost. Föreningen mår utmärkt och arbetar hårt och framgångsrikt med de pågående projekten. Vi hoppas på ett stort deltagande. Hälsningar Styrelsen

Nu erbjuder vi mycket prisvärda gruppavtal med hög hastighet

Föreningen har förhandlat fram två alternativa gruppavtal som här och nu lanseras. Genom gruppavtalen får medlemmar bra tjänster för internet och TV. Vi menar att gruppavtalet ger medlemmarna två mycket bra alternativ till attraktiva priser.
FFEF erbjuder två alternativa tjänster från Sappa respektive Bahnhof. Tjänsten från Bahnhof är en ren internet-tjänst till lågt pris, men med hög prestanda. Sappa levererar internet och TV. Tjänsten innehåller 18 TV-kanaler samt internet med hög prestanda.
Se gruppavtal. Se FAQ.

Nytt bredbandstöd från PTS till föreningen

Strax innan årsskiftet beviljades vi 3 miljoner kronor i bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen. Pengarna möjliggör bland annat en nedläggning av sjökablar till Svartlöga och anslutning av östra sidan tillsammans med Svartlöga by. Även områdena Horsvärn, Norrnäs, Västerö och Boda på Blidö kommer att anslutas. Senaste december 2026 måste allt vara klart. Totalt kommer över 100 fastigheter på Blidö och Svartlöga att erbjudas fiberanslutning.

Medlemsnytt

Vi är glada att kunna berätta om nytt ekonomiskt stöd till föreningen. Som vi skrev i förra medlemsbrevet skickade vi i augusti in ansökan till Post- och telestyrelsen (PTS) om bredbandsstöd för fortsatt utbyggnad. I november kom beskedet att PTS beviljat oss tre miljoner i stöd. De projekt som nu möjliggörs genom detta bidrag är:

 • Svartlöga, sjökabel och anslutning av fastigheter på östra delen av ön samt Svartlöga by.
 • Horsvärn och Norrnäs
 • Västerö
 • Boda

  Vi gräver nu för fullt på Söderöra. Även om vädret varit bistert så har våra entreprenörer kämpat på med gott mod. Den segdragna processen kring ledningsrätt är avslutad. Vi kommer att jobba på i hög takt under våren för att kunna starta fiberblåsningen och installationerna i fastigheterna. Medlemstillströmningen är god där.
  Utbyggnaden till Långviken och öarna söderut är nu detaljplanerad. Det pågår dialog med markägare och vi håller på att samla in de markavtal som krävs. Projektet är uppdelat i två etapper där den första delen avser en stomledning genom området och ett antal fastigheter längs den. Avsikten är att genomföra den första etappen under våren och sedan gå vidare med etapp 2 i höst.
  Vi har omförhandlat vårt avtal med Global Connect (som tidigare hette IP-only). Genom detta har föreningen fått erbjudande om gruppavtal för föreningens medlemmar. Priset för tjänsterna ligger väsentligt under de nivåer som idag gäller. Mer information om detta kommer inom kort. Men en uppmaning till alla medlemmar är att inte teckna avtal med lång bindningstid. Vår plan är att informationen ska ut under mars/april och att det blir möjligt att kliva in i gruppavtal i maj/juni.
 • Årsstämma 2024 – Föreningens årsstämma sker lördagen den 18 maj. Eventuella motioner ska ha inkommit senast 1 mars.

Vinteraktiviteter

Nu i vintertid går arbeten såsom grävning och blåsning av fiber på sparlåga. Det som sker nu och de närmaste 2-3 månaderna är planering av kommande arbeten/projekt, administration, dokumentation, sökning av bidrag etc. Viss grävning utförs på Söderöra om och när väder tillåter. Viss efteranslutning sker också på södra Blidö.
Vi önskar er alla sköna vinterdagar tills isen släpper och påsken närmar sig…

Kommande årsstämma och motioner

I maj hålls vår årsstämma. Vi återkommer med plats och tid.
Men vi vill påminna om sista datum för att skicka in motioner inför stämman. Dessa skall skickas till styrelsen senast 1:a mars. Vi välkomnar motioner från er. Det är medlemmars möjlighet att påverka föreningens inriktning och utveckling. Men även för att delge förslag för att effektivisera eller göra föreningens verksamhet ännu bättre.

Nytt på Blidö och öarna

Grävningen på Norröra är avslutad (kanalsundet återstår. Fiberblåsning är påbörjad, men avslutas under våren. På Söderöra har grävningen startat (vi ska även tvärs över Bodskär, vidare till Blidö). Orsak till förseningar är bl.a. processer kring ledningsrätt. Antal medlemmar beräknas överstiga 1/3 av alla fastigheter, vilket är ett mycket gott resultat.

Södra Blidö är avklarat och närmast på tur är Långviken-området med omgivande öar. Där går vi vidare med projektering och nya medlemsansökningar.
Vi har även ansökt om PTS-bidrag (Post och Telestyrelsen) för några mindre utbyggnadsprojekt på Bildö. Vi får se hur det utfaller.
Vårt avtal med vår kommunikationsoperatör (Internet) löper ut nästa år. Vi kommer att inleda nya förhandlingar, men även titta på vad konkurrenter kan erbjuda.

Vår fiberförening är i stark tillväxt. Berätta gärna för vänner och bekanta på ön att fiberföreningen finns och att vi erbjuder anslutning med öppen fiber på de flesta delar av Blidö med omnejd.
Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till föreningen via epost
info ”snabelA” forangsuddenfiber.se