Förängsudden Fiber bygger ut på södra Blidö

Förängsudden Fiber Ekonomisk förening har byggt ett helt öppet fibernät för den enda helt framtidssäkra lösningen för snabbt bredband och föreningen har idag mer än 300 medlemmar på mellersta och norra Blidö. Föreningens nät har sedan start inte haft något oplanerat avbrott och till och med under stormen Alfrida fungerade fibern fullt ut.

Utbyggnaden har beslutats fortsätta till södra Blidö inom områdena Storö, Brännäset, Lillö, Linken och Glyxnäs. Grävningen planeras påbörjas inom en snar framtid och därefter kommer boende på södra Blidö också kunna använda säkert och snabbt fiber-bredband som dessutom är förberett för framtida tekniska uppgraderingar.

Efter denna utbyggnad kommer föreningen fortsätta planering av fiber till Ängsnäset, Storvik, Styrsnäset och Långviken.

Fiber till Bodskär, Norröra och Söderöra

Föreningsstämman i Förängsudden Fiber har nu tagit beslut att medge medlemskap för de fastighetsägare på Bodskär/Norröra/Söderöra, som vill ansluta sig till vårt fibernät. Det innebär att när det finns ett tillräckligt stort intresse för utbyggnad, så kan projekteringen påbörjas direkt. Investeringar måste finansieras av medlemsinsatser och anslutningsavgifter som betalas av nytillkommande medlemmar. Därför behöver vi ett betryggande intresse för att sätta igång. Under sommaren inbjuds nu boende på Bodskär/Söderöra/Norröra att anmäla intresse och teckna anslutningsavtal. Ingen inbetalning krävs förrän markarbetena är planerade och beställda av entreprenör. Om tillräckligt många anslutningsavtal inkommit, så kan sjökabel (stomanslutningen) till öarna anläggas under senhösten 2020 och de lokala markarbetena kan komma igång våren 2021. Ta kontakt med utsedd områdeskontaktperson på Bodskär/Norröra/Söderöra eller med Förängsudden Fiber för inlämnande av anslutningsavtal eller mer information om fiberutbyggnaden.

Stämma 2020

Styrelsen i Förängsudden Fiber Ekonomisk Förening, org nr 769625-9642, kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma söndagen den 31 maj 2020. Med hänsyn till rådande omständigheter genomförs stämman som poströstning enligt bestämmelserna i stadgarna och enligt temporära regler om underlättande av röstningsregler i föreningslagen.
Instruktioner för röstningen, röstblankett, agenda, styrelsens rapporter och framställningar, samt valberedningens förslag, finns att hämta på denna hemsida under medlemsdokument. Frågor kan skickas till styrelsen via mail till adress info{at}forangsuddenfiber.se
Röster ska vara mottagna senast kl 07.30 söndagen den 31 maj 2020. Rösträkning och protokollskrivning sker från kl 07.30.

Hälsningar,
Styrelsen

Inför 2020

Gott nytt år med en uppdatering om vad som pågår i vår förening. I och med årsskiftet blev utbyggnaderna i Horsvärn och på Borgö färdiga. Under 2020 fortsätter vi utbyggnaden av vår förening och fibernätverk mot södra Blidö och Glyxnäs, Lillö och Storö med möjlighet att även ansluta Linken.

Höstinfo 2019

Vårt fibernät fungerar fortsatt bra och föreningen mår väl. Utbyggnad fortsätter i höst och det undersöks om ytterliga områden på vår ö kan anslutas. Just nu byggs det på Borgö.

Stormen Alfrida

Till vår förenings medlemmar vill vi meddela att vårt nergrävda nät är lyckligtvis inte drabbat av stormen och att det fungerar utmärkt att använda fiberanslutningen om man har batteribackup och / eller elverk för mediakonverteraren (CPE) och routern.

Gott Nytt År!

År 2018 närmar sig ett slut och har varit mycket positivt för vår förening. Under året har medlemsantalet mer än fördubblats. Utbyggnaden på norra Blidö har slutförts på ett mycket bra sätt tack vare förnämliga insatser av arbetsgruppen och områdesansvariga, samt inte minst all hjälp och positivt stöd från alla er medlemmar i vår förening. Dessutom har vi haft förmånen av mycket bra samarbeten med våra entreprenörer och med andra fiber-aktörer på Blidö.
Vår förening äger nu ett helt öppet och nergrävt fibernät som fortsatt fungera mycket väl utan oplanerade avbrott och vi står oss mycket starka inför 2019.
Ett riktigt Gott Nytt År önskar styrelsen alla medlemmar, möjliga framtida medlemmar och andra intresserade av fiber i glesbygd!

Uppdatering utbyggnad på norra Blidö

Detta gäller samtliga fastighetsägare i Björkudden, Granö, Söderäng, Parkudden, Fällgate och Oxhalsö. Just nu pågår fiberanslutningar i hela distributionsnätet ut till samtliga kopplingspunkter. Under augusti och september kommer de flesta fastigheterna att vara anslutna till fibernätet och klara för drift. Fastighetsägaren / medlemmen meddelas via epost när uppkopplingen är klar för drift.
Har du bytt mail adress / telefonnr,  meddela detta till medlem[at]forangsuddenfiber.se  !
Förutsättningar för en färdig uppkoppling är:
1. att fiberslangen är på plats på tomten
2. fastighetsägaren meddelat till installera[at]forangsuddenfiber.se att det är klart för installation

3. Installationen är slutförd i huset

Föreningen med projektledningen följer kontinuerligt upp listan på vilka som väntar på installation och vilka som är helt klara.

Utbyggnaden på norra Blidö går framåt enligt planerna

Stomnätet på norra Blidö är färdiggrävt med undantag för några stickvägar. Arbetet med att bl.a. ansluta i fastigheter i kopplingsskåp pågår för fullt. Fastighetsägare som ännu inte är inkopplade, men har fiberslang och remsa nergrävda över tomtmarken uppmanas kontakta föreningen (installera[at]forangsuddenfiber.se) för överenskommelse om tidpunkt för installation i fastigheten.

Arbetet med uppkoppling mot huvudfibern i Blidösundet pågår nu och när det är slutfört kommer de första fastigheterna att få aktiva uppkopplingar.