Södra Blidö arbeten

Nu och den närmaste tiden har vi fokus på södra Blidö. Det sker och kommer att ske fiberblåsning till medlemmar. En bra kommunikation och tillträde till hus behövs för att arbete ska gå smidigt. Vi hoppas att ni snart får er anslutning. Glöm inte att ni ska teckna ett abonnemang sedan för Internet med mera, för de tjänster som ni önskar.
Portalen hittas på https://selfservice.ip-only.se

Riktat erbjudande till Norröra och Söderöra

Länk

Som villkor för PTS bidrag till utbyggnadsprojekt på Norröra och Söderöra, ska föreningen erbjuda alla (i princip alla) fastighetsägare, en anslutningspunkt för fiber. I villkor ingår även att föreningen skall gå ut med information om möjligheten.
För mer information se publicerat dokument. Information sprids förutom på Internet via vår webb, även på olika FB-grupper, lokala anslag fysiskt på öarna och andra kommunikationsvägar. Vårt erbjudande, klicka Här

Välkomna att ansluta er önskar,
Styrelsen

Tackar alla som deltog på stämman

Vi hade en trevlig och väl genomförd stämma i Almvik. Tack alla de medlemmar som kom. Mötet inleddes med ett informationsmöte där ordförande Tord gav en utförlig rapport kring pågående utbyggnadsprojekt. Vi hade också besök från Norrtälje kommun av näringlivschef Benjamin Råd Vaher och bredbandssamordnare Peter Jansson. De höll en presentation om digital framtid och vikten av ett väl utbyggt fibernät i kommunen. Där spelar vi en viktig roll med våra nu 500 medlemmar och med våra utbyggnadsplaner.
Styrelsen fick mandat att fortsätta sitt arbete. Styrelsen utökades med ledamöter för hantera arbetsbelastningen och för att bättre representera de olika områdena som vi verkar i. Sammanfattningsvis kan sägas att vår föreningen har en god ekonomi, bra kompetens och engagerade medlemmar. Stämmoprotokollet kommer att publiceras här i början på nästa månad. Hela styrelsen hälsar och tackar för förtroendet!

Trevlig Valborg önskar vi

Just nu pågår förberedelserna för årsstämman 14 maj. Men viss aktivitet pågår på södra Blidö samt på Norröra/Söderöra. En viss efteranslutning i byggda områden sker också. Vi hoppas att ni kommer på stämman och lyssnar på vad som händer inom föreningen. Just nu står vi inför en spännande utveckling och en utökning av antal medlemmar. Trevlig helg önskar Styrelsen!

Välkomna till kommande föreningsstämma 2022

Medlemsstämma planeras till 14 maj kl.10:00 på Blidö. Fysiskt möte äntligen!
Inbjudan och mer information kommer om några veckor. Vi hoppas på en välbesökt stämma där styrelsen informerar om gångna året och framtidsplaner. Ställ frågor och gör din röst hörd. Varmt välkomna!

Det ljusnar!

Medlemsinsatser har börjat komma in rörande Norröra/Söderöra projektet. Ett utskick angående status för Bodskär sker nu också. Vi jobbar för ansluta dom i ett kommande skede. För övrigt går arbetet vidare på södra Blidö.
Vi tackar Helen med flera för fikastunden och trevligt prat https://www.facebook.com/groups/4279992510/permalink/10158191520917511/

 

Angående inlämnade anslutningsavtal

Anslutningsavtal skrivs i 2 exemplar för att medlemmen alltid ska få ett och föreningen behålla ett. Medlemmarnas exemplar har dock legat kvar hos föreningen, men håller nu på att skickas tillbaka till aktuell medlem, där så inte har skett. De kommer att komma med post under vintern.

En god Jul och ett gott nytt år!

Det önskar vi våra medlemmar och kommande medlemmar, samt alla er andra.
Nästa år väntar nya stora utmaningar i form av utbyggnader. Vårt fibernät är säkert, robust och växer. Vi underhåller och bygger efter era behov. Föreningen är stark och välmående med bra resurser. Inte att förglömma alla våra lokala entreprenörer vi anlitar, de är toppen. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! Hälsningar styrelsen.

Projekt Norröra och Söderöra

2021-12-01 är startdatumet för vårt nya fiberprojekt på Norröra och Söderöra. I och med bredbandsbidraget vi erhöll från PTS för detta, skall vi bygga ett fibernät som i princip skall ge alla där en anslutningsmöjlighet. Redan innan fanns ett hundratal föranmälda för fiberanslutning.
Följ vårt projekt på vår nya undersida. Denna sida är vår huvudkanal för informationsspridning! Viss information kan dock synas via FB eller via mailutskick. Följ oss löpande på vår webb för bästa och senaste projektnyheter!

Vi fortsätter arbetet med anslutning av fastigheter inom Glyxnäs och övriga delar av södra Blidö.

Matti Reimi som börjar hos oss som vår första anställda resurs. Han kommer att vara en administrativ resurs i föreningen och avlasta styrelsen som fokuserar på utbyggnad.
Vi är glada över att detta har blivit möjligt och hälsar Matti välkommen.