Driftavbrott pga av planerat underhåll

Förängsudden Fiber meddelar om ett planerat avbrott i fiberanslutningen i nätet vid underhållsarbete, måndag 3 juli kl 00.00-04.00. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund.
Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn m.m., för alla som använder nätet.

Nytt i juni

Stämmoprotokoll för 2023 mailas ut löpande till er medlemmar, sker dock blockvis i denna vecka då vi annars får spamvarningar. Protokoll publiceras också under medlemssidan.

Norröra är färdiggrävt. Nu återstår sjökabel till Söderöra (från Norröra) och att påbörja fiberblåsning in i medlemmars hus. På Söderöra har en markägare återigen överklagat den tidigare lantmäteriförrättningen. Vi återkommer snart med mera information.

Info om årsstämma maj 2023

Här är en kortfattad information om vad som hände på stämman den 13 maj. Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom kort. Detta var den tionde stämman och vi firade med tårta och tack till de som var med och startade föreningen.

Den nyvalda styrelsen består av Tord Schultz (ordf.), Johan Hambraeus, Patric Seemann, Gunilla De Giuseppe, Lars Hallqvist och Ylva Willén.

Stämman tog beslut om reviderade stadgar som har uppdaterats i förhållande till lagstiftningen samt Skatteverkets ändrade syn på kapitalinsatsen och dess koppling till levererade tjänster. Vi har nu förtydligat och hoppas att det ska möta deras förståelse. De nya stadgarna ska fastställas av Bolagsverket och kommer sedan att publiceras på vår hemsida.

Stadgeändringarna innebär en ny rutin för antagande nya medlemmar. Arbete pågår med de ändringar i blanketter och avtal som detta leder till. Vi återkommer med besked om när detta är klart. 

Stämman beslöt om oförändrade avgifter för 2023. En ny avgift vid överlåtelse av andel kommer att införas under hösten. Avgiften avser att täcka föreningens administration i samband med försäljning av fastighet. Den gäller inte vid arvskifte eller liknande ägarförändring. Avgiften är 400 kr + moms och kommer att debiteras vid överlåtelser som sker från 2023-09-01.

Innan stämman genomförde vi ett kort informationsmöte där vi berättade om status i pågående projekt. Det handlade om södra Blidö (Storö, Lillö, Linken och Brännäset) där nu 37 nya fastigheter är inkopplade. Vi berättade också om Norröra där det i stort sett är färdiggrävt och fiberblåsning planerad till sommaren. På Söderöra och Bodskär har vi en pågående process för ledningsrätt via Lantmäteriet. Det har tagit lång tid och vi har fått en försening som gör att vi inte kan komma i gång med grävningen förrän till hösten.

Välkomna till föreningsstämma 2023

Fiberföreningen fyller 10 år! Det kommer vi fira med tårta och extra festfylld stämma.
Medlemsstämma genomförs lördagen den 13 maj, kl 10-13. Lokalen är Almvik på Blidö.
Vi startar kl 10 med informationsmöte där vi redogör för pågående utbyggnadsprojekt.
Kl 11 blir det kaffe och tårta. Därefter genomförs stämman.

Alla medlemmar har rösträtt och möjlighet att lämna motion till stämman.
För att styrelsen ska hinna behandla de förslag som inkommer måste motionerna lämnas senast 1 mars.
Skicka den på adressen styrelse@forangsuddenfiber.se
Vi hoppas på en välbesökt stämma där styrelsen informerar om gångna året och framtidsplaner. Ställ frågor och gör din röst hörd. Varmt välkomna!

Driftstopp natten till fredag

Förängsudden Fiber meddelar om ett planerat avbrott i

fiberanslutningen i nätet vid underhållsarbete, fredag 24 feb kl 00.00-04.00. Berörda områden kommer att vara Blidö – Yxlan – Furusund.
Åtgärden innebär avbrott i samtliga tjänster, bredband – tv – IP-tfn
m.m., för alla som använder nätet.

Fortsatt anslutningar – Glyxnäs

I lördags blåste man in 8 nya fiber in i hus i Glyxnäs. Arbete fortsätter, tar lite tid då man måste se till att husägare är på plats. Vi förstärker också stomnätet på Blidö. Vi arbetar även med Storö, Lillö, och Linken. Övrigt så tillkommer det nya medlemmar. Det är glädjande. Ett höstbrev från styrelsen har skickats till alla medlemmar. Kan eventuellt inte nått alla pga av att vår mailoperatör ibland ser utskick som spam. Vilket vi måste hitta en lösning på. Vi letar hela tiden bidragsmöjligheter, då det är dyrt att gräva längre avstånd och entreprenörer har ökade kostnader.

På Norröra grävs det för fullt

2 stycken grävteam är igång och passar på nu när det är lågsäsong på ön. Man gräver ytterområden först och närmar sig till sist mitten och centrala byn. Beroende på kommande vinter och förhållanden, så beräknas själva grävningen vara klar innan sommar.
På Söderöra, som står näst på tur, där hanterar man de sista markavtalen via Lantmäteriet. Många Söderörabor väntar ivrigt på anslutningsmöjlighet. Där hoppas vi på grävstart tidig vår. Vilket skulle passa utmärkt med avslutet på Norröra.
På Blidö pågår planering kring förstärkning av stomnät, samt anslutning av de sista fastigheterna på Södra Blidö.

Pågående grävning på Norröra

Grävt och återfyllt på Norröra

Fortsatt utbyggnad av vårt fibernät

Vi undersöker fortsatt utbyggnad av vårt nät. Både på Blidö och på öar. Vi undersöker nu bidragsmöjligheter för detta, då det är kostsamt på öarna att anlägga ett fibernät. Vi vill bibehålla en rimlig nivå för blivande medlemmar och för att fortsatt säkerställa en god och stabil ekonomi i föreningen. Grävstarten på Norröra blev lite senarelagd, men nu står maskiner och fibertrummor på ön. Grävningen startar nu till mångas stora glädje!

Norröra först ut med fibergrävning på öarna

Nu i september påbörjas grävningen på Norröra. Vi har en fantastisk duktig lokal entreprenör som gör jobbet. Daniel har tidigare grävt på ön med utmärkt slutresultat. Vi kommer vara försiktiga och lyhörda så att arbetet blir en verklig framgång. Vi hoppas att Söderöra snart kan följas åt. Läs mera under ”Projekt Norröra-Söderöra”.

Vi har också inlett arbete med att förstärka stomnätet på Blidö, i syfte att trygga fortsatt utbyggnad. Detta längs Finnholmsvägen, men också via Sikmarö kanal. På södra Blidö är vi i slutfasen med att koppla på fastigheter. Vi har för övrigt passerat 500 stycken medlemmar och vi fortsätter att växa.