Tackar alla som deltog på stämman

Vi hade en trevlig och väl genomförd stämma i Almvik. Tack alla de medlemmar som kom. Mötet inleddes med ett informationsmöte där ordförande Tord gav en utförlig rapport kring pågående utbyggnadsprojekt. Vi hade också besök från Norrtälje kommun av näringlivschef Benjamin Råd Vaher och bredbandssamordnare Peter Jansson. De höll en presentation om digital framtid och vikten av ett väl utbyggt fibernät i kommunen. Där spelar vi en viktig roll med våra nu 500 medlemmar och med våra utbyggnadsplaner.
Styrelsen fick mandat att fortsätta sitt arbete. Styrelsen utökades med ledamöter för hantera arbetsbelastningen och för att bättre representera de olika områdena som vi verkar i. Sammanfattningsvis kan sägas att vår föreningen har en god ekonomi, bra kompetens och engagerade medlemmar. Stämmoprotokollet kommer att publiceras här i början på nästa månad. Hela styrelsen hälsar och tackar för förtroendet!

Trevlig Valborg önskar vi

Just nu pågår förberedelserna för årsstämman 14 maj. Men viss aktivitet pågår på södra Blidö samt på Norröra/Söderöra. En viss efteranslutning i byggda områden sker också. Vi hoppas att ni kommer på stämman och lyssnar på vad som händer inom föreningen. Just nu står vi inför en spännande utveckling och en utökning av antal medlemmar. Trevlig helg önskar Styrelsen!

Välkomna till kommande föreningsstämma 2022

Medlemsstämma planeras till 14 maj kl.10:00 på Blidö. Fysiskt möte äntligen!
Inbjudan och mer information kommer om några veckor. Vi hoppas på en välbesökt stämma där styrelsen informerar om gångna året och framtidsplaner. Ställ frågor och gör din röst hörd. Varmt välkomna!

Det ljusnar!

Medlemsinsatser har börjat komma in rörande Norröra/Söderöra projektet. Ett utskick angående status för Bodskär sker nu också. Vi jobbar för ansluta dom i ett kommande skede. För övrigt går arbetet vidare på södra Blidö.
Vi tackar Helen med flera för fikastunden och trevligt prat https://www.facebook.com/groups/4279992510/permalink/10158191520917511/

 

Angående inlämnade anslutningsavtal

Anslutningsavtal skrivs i 2 exemplar för att medlemmen alltid ska få ett och föreningen behålla ett. Medlemmarnas exemplar har dock legat kvar hos föreningen, men håller nu på att skickas tillbaka till aktuell medlem, där så inte har skett. De kommer att komma med post under vintern.

En god Jul och ett gott nytt år!

Det önskar vi våra medlemmar och kommande medlemmar, samt alla er andra.
Nästa år väntar nya stora utmaningar i form av utbyggnader. Vårt fibernät är säkert, robust och växer. Vi underhåller och bygger efter era behov. Föreningen är stark och välmående med bra resurser. Inte att förglömma alla våra lokala entreprenörer vi anlitar, de är toppen. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! Hälsningar styrelsen.

Projekt Norröra och Söderöra

2021-12-01 är startdatumet för vårt nya fiberprojekt på Norröra och Söderöra. I och med bredbandsbidraget vi erhöll från PTS för detta, skall vi bygga ett fibernät som i princip skall ge alla där en anslutningsmöjlighet. Redan innan fanns ett hundratal föranmälda för fiberanslutning.
Följ vårt projekt på vår nya undersida. Denna sida är vår huvudkanal för informationsspridning! Viss information kan dock synas via FB eller via mailutskick. Följ oss löpande på vår webb för bästa och senaste projektnyheter!

Vi fortsätter arbetet med anslutning av fastigheter inom Glyxnäs och övriga delar av södra Blidö.

Matti Reimi som börjar hos oss som vår första anställda resurs. Han kommer att vara en administrativ resurs i föreningen och avlasta styrelsen som fokuserar på utbyggnad.
Vi är glada över att detta har blivit möjligt och hälsar Matti välkommen.

PTS-bidrag beviljat för utbyggnad Norröra och Söderöra

Bakgrunden är att regeringen gett Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd för att utveckla landets infrastruktur och nå de bredbandsmål som regeringen angett.

PTS har nu meddelat hur de första 730 miljonerna fördelas. Ansökan från Förängsudden Fiber omfattar totalt tre utbyggnadsprojekt. Bland de projekt där PTS nu beviljat bidrag ingår föreningens projekt för utbyggnad av fibernät på Söderöra och Norröra. Totalt har föreningen blivit beviljad 8 miljoner kronor i detta projekt.

PTS kommer att fördela resterande dryga 850 miljoner kronor under november och december i år. Vi har goda förhoppningar om att ytterligare bidragsmedel ska komma föreningen till del. Genom bidragsstödet tryggar vi den fortsatta utvecklingen av vårt fibernät med stärkt stomnät och kapacitet att klara en fortsatt expansion till hela Blidö och omgivande öar.

Oktober 2021

Det är trots sommarens slut, ganska mycket aktivitet. Dels hantera nytillkomna medlemmar och pågående utbyggnader. Men även arbete med att svara på PTS frågor angående de områden vi har sökt bredbandsstöd för. Vi vill också nämna att vi har ett bra stöd från Norrtälje kommun, som verkar för fiberutbyggnad i vår kommun. Ansökan innehåller utbyggnadsprojekt som utöver södra Blidö (med omgivande öar) också omfattar Bodskär, Norröra, Söderöra, Svartlöga och Rödlöga. Vi har haft ett gott samarbete med de föreningar och intressegrupper som finns på respektive ö och område. Vi hoppas nu på ett positivt besked från PTS innan årsskiftet.

Vi har arbetat vidare med utbyggnaden på södra Blidö och har nu börjat koppla upp fastigheter i Glyxnäs. Nu pågår grävning och kabeldragning söder om Sunda mot Storö och Lillö. Vi kommer att sprida information på olika sätt och hoppas att du också sprider budskapet om föreningens tillväxt som en stark lokal fibernätägare.